19 Şubat 2019 Salı

Uzaktan Eğitim

290895 defa okundu

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı iki önlisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun”u ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Uzaktan Eğitim önlisans programlarına alınacak öğrenci sayısı, kontenjan ve puan türü aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM sistemi ile mesleki sınavsız geçişle meslek liselerinden ve düz liselerden ilgili puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl örgün öğrenim harcına ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler.

 

Program

Kontenjan

Puan Türü

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)

50

TYT

Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

-

TYT

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim)

50

TYT

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim)

200

TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Eğitim)

100

TYT

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

-

 

 

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu önlisans programlarında okutulan ders içerikleri metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden programlarımıza kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

 

Eğitim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir. Öğrenciler, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile birebir etkileşime geçebilmekte ve ödev, tartışma, sohbet, sınav gibi işlemlerini kolaylıkla sistem üzerinden yapabilmektedirler. Ders içerikleri, 14 hafta üzerinden hazırlanmış olup, tüm dersler dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır.

 

Uzaktan Eğitimde ara sınavlar internet üzerinden yapılmaktadır. Yılsonu sınavları ise örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüzedir. Ders izleme ve değerlendirme esasları, öğrencilerin ödev, tartışma, ders içeriği izleme, sohbet saatlerine katılımları öğrenci değerlendirme süreçleri kapsamında ders danışmanı öğretim elemanları tarafından takip edilebilmektedir.

Resmi kullanmak için tıkla