Bilgi Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programı, işletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanarak kurumsal bilgiyi yeni teknolojilerle işleyebilme becerisine sahip, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmektir. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilere iki yıl süreyle sanal bir işletme ortamı sunularak, çağdaş bilgi işlem ve iletişim araçlarıyla işletmelerde bilgiyi oluşturma, iletme, düzenleme ve saklama problemlerine çözüm üretme deneyimlerini benzetim yoluyla yaşamaları sağlanmaktadır. Öğrenciler, işletme uygulamalarının yanı sıra ekip çalışmasına yönlendirilmekte ve internet ortamında birlikte çalışma deneyimine sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Bilgi Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programının bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ile verilmesi amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olanların alacağı ünvan:
İki yıl süreli Bilgi Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilmektedirler.

Programdan mezun olanların istihdam alanları:
Tüm kamu kurum ve kuruluşların, özel kuruluşların ve özel sektöre ait işletmelerin pek çok bölümlerinde meslek elemanı olarak çalışabilmektedirler.

 

ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Bilgi Yönetimi Programı

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Ekonomi ve Finans

İşletme

Lojistik Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Uluslararası İşletme Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

(PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR)

 

Bilgi Yönetimi Programı

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Turizm İşletmeciliği