Günümüz iş hayatında, işletmelerin üst düzey yöneticileri; işletme içi ve işletme dışı iletişimini düzenleyen, dokümantasyonunu denetleyen, yabancı dil bilen, işletmecilik ve temel hukuk bilgisi ve becerilerine sahip, konuşma yeteneği kazanmış, toplumsal görgü kurallarını bilen, kültürlü sekreter, yönetici sekreteri ve büro çalışanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ihtiyaç duydukları, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştirebilen yöneticinin çalışmalarına katkı sağlayabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirme amacını gütmektedir.

Programdan mezun olanların alacağı unvan

İki yıl süreli Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda  “Yönetici Sekreter veya Sekreter” olarak unvan alabilmektedirler.

Programdan mezun olanların istihdam alanları

Tüm kamu kurum ve kuruluşların veya özel kuruluşların çeşitli birimlerinde yönetici sekreter veya sekreter olarak istihdam edilebileceklerdir.

 

ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Sağlık Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

(PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALMADAN KAYIT YAPILABİLECEKTİR)

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

 

 

GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

(PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR)

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

 

Sağlık Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri