Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı iki önlisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun”u ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

ÖSYM sistemi ile öğrenci alan Uzaktan Eğitim önlisans programların kontenjan ve puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl öğrenim ücretine ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler.

Program

Kontenjan

Puan Türü

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)

50

TYT

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Eğitim)

50 TYT

Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

-

TYT

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim)

-

TYT

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim)

170

TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Eğitim)

48

TYT

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

-

 

 

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu önlisans programlarında okutulan ders içerikleri metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden programlarımıza kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

 

Eğitim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir. Öğrenciler, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile birebir etkileşime geçebilmekte ve ödev, tartışma, sohbet, sınav gibi işlemlerini kolaylıkla sistem üzerinden yapabilmektedirler. Ders içerikleri, 14 hafta üzerinden hazırlanmış olup, tüm dersler dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır.

 

Sınavlar yüz yüze okulumuz kampüsünde yapılmaktadır. Ders izleme ve değerlendirme esasları, öğrencilerin ödev, tartışma, ders içeriği izleme, sohbet saatlerine katılımları öğrenci değerlendirme süreçleri kapsamında ders danışmanı öğretim elemanları tarafından takip edilebilmektedir.

 

Neden Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu?

 

Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri  ortadan kaldırır. Yaşadığı yerden çeşitli nedenlerle ayrılamayan öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti ve bireylere fırsat eşitliği sunar. 

Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Örgün eğitime erişim imkanı olmayan dezavantajlı bireylerin (çalışanlar, fiziksel engelli, hükümlüler vb.) eğitim alma imkanı sunar.

Ekonomik, coğrafi, toplumsal ve bireysel farklılıkları olan kişilerin öğrenim görmelerine imkanı sağlar.

Öğrenciler, elektronik ders içeriklerine, canlı ders kayıtlarına ve diğer ders materyallerine 7/24 ulaşabilmekte ve dersleri istediği kadar tekrar edebilmektedir. Böylece her öğrenciye kendi hızında öğrenme imkanı sağlar.

Devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Meslek Yüksekokulunun Fiziki Şartları ve Yazılım – Donanım Altyapısı

Okulumuzda uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan yazılım ve donanımlar mevcuttur.

Ders sunumları eşzamanlı ve eşzamansız olmak üzere iki farklı yöntemle yapılmaktadır.

Eşzamansız Uzaktan Eğitim

Eşzamansız eğitimin temelinde, öğrencilerin elektronik ders içeriklerine ve ilave ders materyallerine erişebildikleri, ödev ve projelerini takip ettikleri, tartışma gruplarına katılabildikleri, öğretim elemanı ve akranları ile mesajlaşabildikleri, derslerin video kayıtlarına ulaşabildikleri veya ara sınavlarını yaptıkları platform olan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) bulunmaktadır. Bu yöntem ile öğrenciler, kendi öğrenme hızlarına bağlı olarak ders çalışabilmekte ve etkinlikleri kendi zaman çizelgesine göre yapabilmektedir. Her derse ait elektronik ders içeriği, konusunda uzman öğretim elemanı tarafından senaryolaştırılır ve okulumuzdaki içerik geliştirme konusunda deneyimli öğretim elemanları tarafından resim, animasyon, etkileşimlerle zenginleştirerek kişisel öğrenim seti şeklinde geliştirilerek EYS’ye entegre edilir.

 

 

Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Ekranı Görünümleri

 

Örnek e-ders içeriği

Eşzamanlı Uzaktan Eğitim

Eşzamanlı eğitimintemelinde ise öğretim elemanı ile öğrencilerin farklı mekânlardan eşzamanlı olarak etkileşime girmesini sağlayacak canlı ders platformu bulunmaktadır. Canlı dersler, her yarıyıl başında hazırlanan ders programında belirlenen saatlerde kurumumuzda yer alan e-stüdyolarda yapılmaktadır. Bu stüdyolarda yapılan canlı derslerde, öğrenci veya öğretim elemanı açısından ders esnasında teknik aksaklık yaşanmaması için yeterli donanım ve yazılım alt yapısı bulunmaktadır.

e-Stüdyolardan görünüm

 

Canlı ders platformu