Sıkça Sorulan Sorular

1638 defa okundu

İnternet Üzerinden Nasıl Erişim Yapabilir ve Nasıl Eğitim Alabilirim?
Okulumuza kayıt yaptırdıktan sonra, size internet üzerinden bağlantı için kullanıcı adı ve şifreleri verilecektir. Uzaktan Eğitim alabilmeniz için bir bilgisayar veya mobil cihazlar ile birlikte internet erişimine sahip olmanız yeterlidir.

Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak?
Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, derslere ait ders notlarını takip edebilir, canlı derslere girebilir, ders danışmanlarıyla sohbet edebilir, forum odalarında karşılıklı senkron iletişim kurulabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi Nasıldır?
Sınavlar ile ilgili duyurular web sitemizden duyurulmaktadır. Final ve bütünleme sınavları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çünür yerleşkesindeki yüksek okulumuzun ilan edeceği sınıflarda, test olarak soru kitapçıklarının dağıtılması ve cevaplarının optik forma işaretlenmesi şeklinde yapılacaktır. Final ve bütünleme sınavlarının gerçekleştirilme şekli pandeminin seyrine göre ilerleyen tarihlerde netleşecek olup web sayfamızda  ilan edilecektir. Sizlerin zamanlarınızı optimize edebilmek amacıyla, final ve bütünleme sınavları yarıyıl sonundaki Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır.

Online Derslere katılmak mecburi mi?
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda devam zorunluluğu yoktur. Online derse katılmak zorunlu değil ama gereklidir. Online Derslere katılan öğrencilerimizin daha başarılı oldukları görülmektedir.

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Staj Durumlarına Nasıl Karar Verilir?
Bütün Meslek Yüksek okullarında olduğu gibi Uzaktan Eğitim Programlarında da staj etkinliği zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencileri staj yönergelerinde belirtilen dönemlerde staj yapabilirler. Stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz. 

Uzaktan Eğitim Öğrencileri Ve Öğrenim Ücreti
Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl öğrenim ücreti ödemelidir.

Öğrenim Ücretini yatırmazsam ne olur?
  a) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatıran öğrenciler; ders kayıtlarını internet ortamında uzaktan yapar. Yüksekokulun her programı için belirlediği danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.
  b) Süresinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin mazeretlerine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, üçüncü haftada tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenim Ücretini yatıramadım ders kaydımı yapabilir miyim?
Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenilememiş olduğundan ders kaydını yapamaz.

Ekle/Sil  haftası ne demektir?
Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz.

GNO nedir?
GNO, Genel Not Ortalaması: Öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO ilgili dönem değil alınan bütün dönemleri kapsar.

DNO nedir?
DNO, Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait derslerinden almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarılı sayılmam için gerekli koşullar nelerdir?
GNO ‘su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersini (FF),(FD),(NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00 ‘ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.

Kayıt Yenileme işlemini nasıl yapacağım?
Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. öğrenciler ders kaydını internet aracılığı ile yenileyebilirler. öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Öğleden önce öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler öğleden sonra, öğleden sonra ödeyen öğrenciler ise ertesi gün öğleden önce kayıtlarını internet aracılığı ile yapabilirler.

Kayıt Yenileme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yaptıramadım ne yapmam gerekir?
Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ekle/sil haftasında tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Genel Not Ortalamam 2.00'ın üzerinde olmasına rağmen ortalamamı yükseltmek amacıyla bazı derslerimi tekrar alabilir miyim?
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesindeki "öğrenciler not yükseltme amacıyla, 14 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir.

Mezun olabilmem için belirli bir not ortalamasına ihtiyaç var mı?
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.