22 Ekim 2019 Salı

Sıkça Sorulan Sorular

239780 defa okundu

Nasıl Öğrenci Olabilirim - Kimler Tercih Edebilir?
Üniversite sınavına girmeniz ve okulumuzun 2014 ÖSYS kılavuzunda belirtilen bölümlerinden birini tercih etmeniz yeterlidir. 2014 ÖSYS sisteminde sınava girmiş tüm lise mezunları bölümlerimizi tercih edebilir. Bölümlerimize öncelikle meslek liselerinin ilgili alanlarından sınavsız geçiş sistemi ile başvurmuş öğrenciler yerleştirilir.  Bunun için ÖSYS yolu ile başvurulmuş olunması gerekmektedir. Bu yerleştirme dışında açık kalan kontenjanlarımıza diğer lise mezunları ÖSYS sınavı yolu ile yerleştirilmektedir. Okulumuza yerleştirilmeye hak kazandıktan sonra ve ilk kaydınızı yaptıracağınızda Üniversitemizce uzaktan eğitim öğrencileri için belirlenen kayıt tarihleri arasında Isparta'ya şahsen gelerek Uzaktan Eğitim MYO Öğrenci İşlerinde kaydınızı yaptırabilirsiniz. Okulumuzdaki kayıtlı öğrenciler Daha sonraki yarıyıllarda üniversitemize gelmeden öğrenim ücretini yatırıp kayıt yenileme işlemini Internet üzerinden yapabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Nasıl Erişim Yapabilir Ve Nasıl Eğitim Alabilirim?
Okulumuza kayıt yaptırdıktan sonra, bölümünüzce size internet üzerinden bağlantı için kullanıcı adı ve şifreleri verilecektir. Uzaktan Eğitim alabilmeniz için bir bilgisayar ve internet erişimine sahip olmanız yeterlidir.
Uzaktan Eğitim Öğrencileri Ve Öğrenim Ücreti
Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl öğrenim ücreti ödemelidir.

Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak?
Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, derslere ait ders notlarını takip edebilir, ders danışmanlarıyla sohbet edebilir, forum odalarında karşılıklı senkron iletişim kurulabilir, sınav tarihlerini öğrenebilir ve internet üzerinden vize sınavlarınızı olabilir ve sınav, ödev sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Derslere ait örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. 

Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi Nasıldır?
Vize Sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Buna göre öğrenciler vize sınavlarını ev veya internet erişimi olan istediği bir ortamda bilgisayar başında "online" olarak yapacaktır. Vize sınav döneminde istediğiniz dersin sınavını istediğiniz bir zaman aralığında kendiniz seçme imkanına sahip olacaksınız. Final ve bütünleme sınavları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çünür yerleşkesindeki yüksek okulumuzun ilan edeceği sınıflarda, test olarak soru kitapçıklarının dağıtılması ve cevaplarının optik forma işaretlenmesi şeklinde yapılacaktır. Sizlerin zamanlarınızı optimize edebilmek amacıyla, final ve bütünleme sınavları yarıyıl sonundaki Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır.

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Staj Durumlarına Nasıl Karar Verilir?
Bütün Meslek Yüksek okullarında olduğu gibi Uzaktan Eğitim Programlarında da staj etkinliği zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencileri staj yönergelerinde belirtilen dönemlerde staj yapabilirler. Stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz.  

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Dikey Ve Yatay Geçiş Hakları Nelerdir?
SDÜ Uzaktan Eğitim MYO'dan mezun olan kişiler, dikey geçiş sınavına katılabilirler. Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda sizin bölümleriniz için belirtilmiş yerlere müracaat edebilirsiniz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygunluğu kabul edilmiş herhangi bir Programa yatay geçiş yapılabilir. Dikey ve Yatay Geçişlerin detayları ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.  

Ara Sınav, Final ve Bütünleme sınavları nasıl gerçekleştirilecek?

Ara Sınav internet ortamında çevrimiçi olarak test şeklinde gerçekleştirilecek. Final ve Bütünleme Sınavları ise SDÜ’de yapılacaktır. Sınavların değerlendirmesi % 20 sistem içi faaliyetler ( Vize(ler), Ödev(ler),Proje(ler), Ders Sohbetlerine Katılım ) +  % 80 i ise final sınavı olmak üzere değerlendirilecektir.

Ders geçme notları en az ne kadardır?

Ders geçme işlemlerinde bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://oidb.sdu.edu.tr/docs/sunular/bagil_degerlendirme_kilavuzu.ppt

DGS de okul başarısı ne kadar etkili?

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılır.

Dikey geçiş yapıldığında geçiş yapılan bölümün kaçıncı sınıfından devam edilmektedir?

Dikey geçiş yapılan bölümün 2. veya 3. sınıfından devam edilmektedir.

Kalınan derslerden yaz okulu uygulaması olacak mı?
Kaldığınız dersleri 2. sınıfta alttan alabilirsiniz yaz okulu uygulaması yoktur.

 

Online derse katılmamak ders notlarını etkileyecek mi?

Online derse katılmak zorunlu değil ama gereklidir. Online Derslere katılan öğrencilerimizin daha başarılı oldukları görülmektedir.

Ara Sınav, Final ve Bütünleme sınav soruları kaçar sorudan oluşacak? Tüm sınavlar hafta sonu herhangi bir günde mi yapılacak yoksa 4 ders cumartesi diğer 4 derste Pazar günü olacak şekilde mi yapılacak?

Final ve Bütünleme Sınavları Takvim uygun ise (ÖSYM sınavları vb. çalışmalar olmazsa)Cumartesi-Pazar yapılır.

2 oturum x 4 sınav ya da,
4 oturum x 2 sınav şeklinde yapılabilir.

Öğrenci Belgesi veya askerlikle ilgili Öğrenci Durum Belgesi almak için ne yapmam gerekir?
Öğrenci Belgesi veya askerlikle ilgili Öğrenci Durum Belgesi almak için linkimizde yer alan Belge İstek Formunu doldurarak müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir. Belge İstek Formunuz değerlendirildikten sonra Öğrenci Belgesi veya askerlikle ilgili Öğrenci Durum Belgesi Belge İstek Formunda belirtmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.

Muafiyetlere başvuru ne zaman yapılır?
SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 7 nci maddesinin 1 nci bendine göre Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden muaf olmak için birinci yarıyıl eğitim-öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci daha üst sınıf veya yarıyılların birinden öğrenimine başlatılabilir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenim Ücretini yatırmazsam ne olur?
  a) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatıran öğrenciler; ders kayıtlarını internet ortamında uzaktan yapar. Yüksekokulun her programı için belirlediği danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.
  b) Süresinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin mazeretlerine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, üçüncü haftada tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenim Ücretini belirtilen süreler içerisinde yatıramadım ne yapmalıyım?
Okulumuzdan öğreneceğiniz ilgili bankanın hesap numarasına yasal faizi ile birlikte yatırabilirsiniz.

Öğrenim Ücretini yatıramadım ders kaydımı yapabilir miyim?
Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenilememiş olduğundan ders kaydını yapamaz.

Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Kaydınızın silinmesi için okuduğunuz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kayıt Sildirmeye Başvuru Formunuzu göndermeniz gerekmektedir. Formunuz işleme alınıp Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra Öğrenci İlişik Kesme Formunu doldurarak, doldurduğunuz form ile birlikte 1 adet fotoğraf, nüfus cüdanızın onaylı fotokopisi, 1 adet poşet dosya ve öğrenci kimliğinizle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapınız. İlişik Kesme Formunuz incelendikten sonra kayıt esnasında verdiğiniz diplomanız tarafınıza iade edilir.

Ekle/Sil  haftası ne demektir?
Eğitim – Öğretimin başlamasından sonraki üçüncü haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz.

GNO nedir?
GNO, Genel Not Ortalaması: Öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO ilgili dönem değil alınan bütün dönemleri kapsar.

DNO nedir?
DNO, Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait derslerinden almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarılı sayılmam için gerekli koşullar nelerdir?
GNO ‘su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersini (FF),(FD),(NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00 ‘ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda devam zorunluluğu var mı?
SDÜ Uzaktan eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 nci maddesinin 1 nci bendinde Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam zorunluluğu aranmaz denir.
Sınav notuna itirazlar ne zaman ve nasıl yapılır?
SDÜ Uzaktan eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 1 nci bendine göre sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Bölüm başkanlığınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunamaz.

Kaydımı nasıl dondurabilirim?
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans Eğitim – Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Madde 27 ye göre Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.
Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.
Öğrenime ara izni alınmasını gerektirecek mazeret durumları  şunlardır :
Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen ve en az üç ayrı tabip imzalı raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,
Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,
Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkanına sahip olması,
İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

Onile Derslere katılmak mecburi mi?
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda devam zorunluluğu yoktur.

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekir?
İlk önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair bir zayi ilanı vermeniz gerekir. Gazetede çıkan zayi ilanı ile birlikte 1 adet fotoğrafla öğrenim görmekte olduğunuz Uzaktan eğitim Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine başvurmak suretiyle öğrenci kimliğinizi yeniden çıkartabilirsiniz.

Kayıt Yenileme işlemini nasıl yapacağım?
Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. öğrenciler ders kaydını internet aracılığı ile yenileyebilirler. öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Öğleden önce öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler öğleden sonra, öğleden sonra ödeyen öğrenciler ise ertesi gün öğleden önce kayıtlarını internet aracılığı ile yapabilirler.

Kayıt Yenileme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yaptıramadım ne yapmam gerekir?
Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ekle/sil haftasında tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Genel Not Ortalamam 2.00'ın üzerinde olmasına rağmen ortalamamı yükseltmek amacıyla bazı derslerimi tekrar alabilir miyim?
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesindeki "öğrenciler not yükseltme amacıyla, 14 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir.

Mezun olabilmem için belirli bir not ortalamasına ihtiyaç var mı?
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Üniversiten ilişik kesme nedenleri nelerdir?
a)Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
b)Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması.

Resmi kullanmak için tıkla