22 Eylül 2019 Pazar

2017 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Uygulaması Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine!

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:32 tarihinde eklendi | 1482 defa okundu

 

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2017 yılı yaz dönemi staj yapan öğrencilerimizin staj sonunda hazırlamış oldukları staj faaliyet raporu, staj değerlendirme formu ve devlet katkı payı formunu staj yaptıkları kurum, kuruluş, işletme onayları kaşe ve imzaları tamamlandıktan sonra dosyaların orijinallerini okulumuza göndermeleri gerekmektedir. (OBS üzerinden yüklemelerine gerek yoktur!)

 

HATIRLARMA:

Staj Dosyasının Doldurulması:

Staj işlemi sırasında yaptığınız çalışmaları yazacağınız dosyaya Staj dosyası şablonu linkinden ulaşabilirisiniz. Staj sırasında yapılan çalışmalarda her gün için 1 sayfa kullanımı önerilmekle beraber, yapılan işlerin özelliğine göre 1 sayfalık açıklama en fazla 3 günü kapsayabilir. Bazı durumlarda bir günlük faaliyet birden fazla sayfayı da içerebilir. Dosyalar hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

Dosyanın Hazırlanması

Açıklamaların Yazımı: Staj dosyası, mavi ya da siyah dolma kalem veya tükenmez kalem ile ya da bilgisayar çıktısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Resim, Şekil ya da Şemalar: Sayfaya çizilebilir, sayfa üzerine bilgisayar çıktısı alınabilir ya da uygun şekilde sayfa üzerine yapıştırılabilir

Broşür, İşyeri Evrakı, vb.: İşyerinden alınan bu tip evraklara yapılan çalışma hangi güne aitse o güne uygun sayfa numarası verilir. "PRATİK ÇALIŞMANIN GÜNLERE GÖRE DAĞITIM CETVELİ" sayfasında o günle ilgili Sayfa No kısmına bu evrakların sayfa numaraları da yazılır.

Dosyanın Düzeni

Ne Tür Bir Dosya İçine Konacak: Staj sırasında yapılan çalışmaları içeren evraklar telli naylon dosya içine sayfa numarasına göre düzenli bir şekilde delgeç ile delinerek yerleştirilmelidir. Evraklar kesinlikle poşet dosya, klasör, karton kapak dosya ya da başka bir tip dosya içine yerleştirilmemelidir.

 

Dosyada ki Evrakların Yerleşim Sırası:

  1. sayfa: Staj dosyası örnek belgesinde ki Süleyman Demirel Üniversitesi Ambleminin olduğu ilk sayfa
  2. sayfa: Staj dosyası örnek belgesinde ki resminizi yapıştırdığınız. İşyeri imza ve kaşesinin olduğu ikinci sayfa (İşyeri İmza ve Kaşesi olmayan staj dosyaları kabul edilmeyecektir.)
  3. sayfa: Staj dosyası örnek belgesinde ki pratik çalışmanın günlere göre dağılım cetveli başlıklı üçüncü sayfa (İş yeri amirinin onayı olmalıdır.)

Diğer sayfalar: Yapılan işlerin yazıldığı her gün için 1 sayfa ya da en fazla 3 gün için 1 sayfa olacak şekilde hazırlanacak. Günlük çalışma sayfası (Bu sayfayı ihtiyacınız kadar çoğaltınız. Staj sonunda bu sayfadan en az 10 tane olacak şekilde dosyanızda yer almalıdır.)

 

ÖNEMLİ NOT:

1- Staj Dosyası ve Staj Sicil Fişinde eksik olan öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir. Bunun için Staj Dosyasının ve Staj Sicil Fişinin Tarih, Mühür, Kaşe, İmza, Fotoğraf gibi bilgilerini dikkatlice kontrol ediniz.

2- Öğrencilerimiz yukarıda bahsedilen aşamalara uymakla yükümlüdür. Sorun yaşanmaması için öğrencilerimizin konuya duyarlı ve işlerinin takipçileri olmaları gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Resmi kullanmak için tıkla